Samtida arkitektur som erbjuder en ny undervisningsmodell

Hessenwaldschule i Weiterstadt, Tyskland, är ett exempel på energieffektiv, samtida arkitektur som erbjuder en ny pedagogisk undervisningsmodell. Som en central del av både undervisningsmodellen och bygganden finns ett väl upplyst och välventilerat trevåningsatrium.

Gratis E-bok  Bygga bättre skolor  Ladda ner den här e-boken och gör en djupdykning i de sex designelementen som  arkitekter kan använda för att designa framtidens skolor. Ladda ner nu
Modern arkitektur i lantlig miljö

Alla i området pratar om Hessenwaldschule. Byggbranschen, samhället, eleverna och lärarna är alla glada över det nya skolkomplexet. Skolan har 700 elever som kommer från städer och byar runtomkring. Trots skolans storlek lyckades arkitektfirman wulf architekten i Stuttgart integrera byggnaden med omgivningen samtidigt som det öppna pedagogiska konceptet översattes till ett tydligt och samtida arkitektoniskt språk. I mitten ligger ett väl upplyst och välventilerat atrium som binder samman hela komplexet.

Takfönster på Hessenwaldskolan i Tyskland

 

Trevåningsatriet binder samman aulan och uppehållsrum samt teater- och musikrum. Sex VELUX takljusband ger optimalt dagsljus. Det mjuka, svala ljuset som kommer in i byggnaden genom takljusbanden samspelar och skapar en balanserad atmosfär med ljusspelet från perforerade solskydd på fasaden.

Denna öppna design med en mängd gemensamma utrymmen, som eleverna kan använda självständigt, främjar en öppen syn på inlärning.

Takljus som mittpunkt

Hessenwaldschule är en skola med både lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet. Detta gör det möjligt för eleverna att byta mellan de olika stadierna i utbildningen beroende på deras prestationer.

Hela skolan är utformad för att underlätta en öppen syn på inlärning vilket framställs med atriet. Atriets kubform syns tydligt från utsidan som en självständig byggnadsdel. På insidan går atriet genom tre våningar samt binder samman olika inlärningsutrymmen.

Takljusen är placerade i ytor som skurits ut i metalltaket, vilket gör att de nästan ser ut som ljusarmaturer. Det ljusa och naturliga dagsljuset gör takljusen till ett unikt element som ger atriet dess fantastiska utseende.

 

 

Hållbarhet i hjärtat av komplexet

VELUX takljusband stöder också byggnadens energikoncept. På vintern bidrar de stora glasytorna i taket med energi genom att värma luften inuti atriet. På sommaren kan varm luft strömma ut genom de öppningsbara modulerna i takljusbanden så att temperaturen hålls nere.

Skolan är utformad enligt riktlinjerna för hållbar byggnad i distriktet Damburg-Dieburg. Den solida konstruktionens rena, låga utrymmen och goda förvaringsegenskaper garanterar låga underhållskostnader genom passiva åtgärder. De robusta byggmaterial som använts kommer att innebära minimalt med underhåll över tid. Uppvärmningen kommer från ett biomassasystem i en separat byggnad. Överhettning på sommaren förhindras i stor utsträckning genom användning av termisk massa i de exponerade betongtaken och genom automatiserad nattkylning genom panelerna på fasaden. Vidare bidrar VELUX öppningsbara takljusmoduler i atriet till att hålla temperaturerna på rätt nivå under hela året.

Takfönster i atriumet på Hessenwaldskolan i Tyskland

 

Detta ger vad rektorn Markus Bürger beskriver som ett "idealiskt inomhusklimat".

"Ett klimat där man känner sig bekväm, format av den otroliga arkitekturen, ljusförhållandena och den behagliga temperaturen. För att lärarna och eleverna ska kunna arbeta bra tillsammans måste basen, det vill säga miljön, vara rätt. Vi pratar inte bara om ett inomhusklimat, utan ett inlärningsklimat", säger Markus Bürger.

Utmärkelser

2017 fick skolan en rad utmärkelser för dess arkitektur. wulf architekten lyckades göra Hessenwaldschule till en skola där modern design kombinerar nya och progressiva metoder för undervisning och inlärning.