Från textilfabrik till skola

Ryparken Lille Skole ("Ryparkens lilla skola") ligger i en sekelgammal före detta textilfabrik i Köpenhamn. I åratal led skolan och dess användare av byggnadens bristande förhållanden, fram till början av 2010-talet när skolstyrelsen beslutade att sätta igång med ett större renoveringsprojekt.

Projektet skulle innefatta byte av de gamla takljusen med enkelglasruta mot 85 fasta och 12 öppningsbara VELUX takljusmoduler med treglasruta. 

Gratis E-bok  Bygga bättre skolor  Ladda ner den här e-boken och gör en djupdykning i de sex designelementen som  arkitekter kan använda för att designa framtidens skolor. Ladda ner nu

Göra det bästa av omständigheterna

Den gamla textilfabriken som förvandlats till skola visade tydliga ålderstecken. Taket läckte och energiförbrukningen från uppvärmningen av byggnaden hade bokstavligen gått genom taket. Att riva byggnaden var aldrig ett alternativ eftersom det skulle vara för dyrt. I vilket fall som helst skulle det inte vara möjligt då byggnaden är K-märkt, vilket innebär att den ska bevaras för framtiden. Skolan bestämde sig istället för att renovera byggnaden genom att modernisera den samt satsa på skolans inomhusklimat, mer dagsljus, frisk luft och bättre temperaturkontroll.

För att uppnå skolans vision vände arkitekterna snabbt blicken uppåt, mot det ikoniska sågtandstaket med sitt mörka nordljusglas

Behagliga temperaturer och CO²-nivåer under hela året

Danmark har ett säsongspräglat klimat vilket gör det svårt att säkerställa ett bekvämt inomhusklimat. Otillräckligt med fönster och andra ventilationsmöjligheter innebär att temperaturen kan sticka iväg på sommaren, medan bristande ventilation kan innebära förhöjda koldioxidnivåer och dålig inomhusluftkvalitet året runt.

Ung student i cafeteria upplyst med naturligt ljus och konstgjord belysning

För många fönster kan å andra sidan göra att personer som vistas i byggnaden fryser under de kalla vintermånaderna. Det vill säga, om fönsterna inte är ordentligt isolerade. Detta är en utmaning för arkitekter som arbetar med säsongspräglade klimat. Hur kan man säkerställa att byggnaden får ett bra inomhusklimat samtidigt som det ger tillräckligt med dagsljus under hela året?

En viktig komponent är att ha ordentliga, termiskt isolerade fönster och takljus med minimum tvåglasruta. Enkelglaset i de befintliga takljusen i Ryparken Lille Skole var en riktig värmeledare som gjorde att värme kunde läcka ut genom taket. De högeffektiva värmeegenskaperna hos de nya VELUX takljusmodulerna med treglasruta släpper, till skillnad från den gamla takljusen, in mängder av dagsljus utan att temperaturen sjunker och utan höga uppvärmningskostnader.

Frisk luft genom taket

Isolering är bara en del av det hela. För att behålla bra koldioxidnivåer och behagliga sommartemperaturer behövs också tillgång till friskluft, särskilt i en byggnad som Ryparken Lille Skole där det finns ett begränsat antal fasadfönster. För att säkerställa effektiv ventilation av klassrummen var ett viktigt mål med projektet att skapa ett stort ventilerat utrymme.

Genom att installera 12 öppningsbara VELUX takljusmoduler i projektet skapades optimal ventilation. Detta medför att elevernas komfort, hälsa, välbefinnande och prestationer ökar.

Små barn leker i skolans gymnastiksal med takfönster och takventilation

Med VELUX takljusmoduler är det möjligt att skapa takljuslösningar där upp till 50% av modulerna kan vara öppningsbara. Alla moduler ser identiska ut när de är stängda, vilket gör att designen inte påverkas på något sätt.

Öppningsbara moduler kan även ställas in så att de fungerar automatiskt. Automatiska öppningsbara moduler är särskilt praktiska i en skola som Ryparken Lille Skole, där lektioner och raster är schemalagda efter fasta intervaller. Det innebär att ett ventilationsschema kan ställas in där de öppningsbara modulerna kombineras med CO²-sensorer och öppnas automatiskt under rasterna om frisk luft behövs.

Automatiska öppningsbara moduler säkerställer också ett hälsosammare inomhusklimat med mindre koldioxid, mindre partiklar i luften och bättre naturlig kylning under de varmare sommarmånaderna.

"Vi är väldigt nöjda med resultatet. Skolan har blivit en mycket bättre arbetsplats med en bättre miljö för alla", säger Mette Lisbjerg Jensen, rektor för Ryparken Lille Skole.

Dålig inomhusluftkvalitet påverkar skolbarns prestationer

Studier visar på att dålig inomhusluftkvalitet försämrar barns studieresultat, samtidigt som bra luftkvalitet ökar prestationerna i klassrummet.