Den optimala klassrumsdesignen: Delaktighet och flexibilitet

Väldesignade klassrum kan förbättra elevernas inlärningsresultat med cirka 16 % på ett år. Delaktighet och flexibilitet står för en fjärdedel av den här inlärningseffekten. Låt oss ta en titt på viktiga faktorer att ta hänsyn till i klassrumsdesign.

När barn känner delaktighet i klassrummet känner de mer ansvar. Detta har många positiva konsekvenser både för barns inlärningsförmåga och för utvecklingen av deras identitet. Klassrum kan också stötta individualisering genom att erbjuda en mängd olika inlärningsformer, vilket betyder att flexibilitet i layouten också är viktigt.

Gratis E-bok Bygga bättre skolor Ladda ner den här e-boken och gör en djupdykning i de sex designelementen som arkitekter kan använda för att designa framtidens skolor. Ladda ner nu

Främja delaktighet

Fysisk och psykologisk forskning tyder på att personanpassning av utrymmen är en viktig faktor för utvecklingen av en persons identitet och självkänsla. Flera studier har funnit att trivsamma och personliga utrymmen är bättre för att absorbera, memorera och minnas information1. När barn känner delaktighet i klassrummet läggs grunden för att utveckla en ansvarskänsla2.

Klassrum där resultaten av elevernas intellektuella engagemang, som projekt, utställningar och modeller, visas upp har också visat sig främja ett ökat deltagande och engagemang i inlärningsprocessen3.

Clever Classrooms-studien visade på att två kategorier, med en rad faktorer, var viktiga. Den ena kategorin var: aspekter som hjälpte eleverna att identifiera sig med ”sitt” klassrum. Den andra kategorin var: aspekter som är barnspecifika.

Några av rekommendationerna från rapporten:

 • Ett klassrum bör ha en distinkt rumsdesign eller egenskaper som gör att barnet känner sig hemma omedelbart.
 • Klassrum bör innehålla gott om möjligheter för elevernas arbete att visas på väggar och på specifika utställningsbord.
 • Klassrum bör innehålla element som är anpassade till varje elev som namngivna klädhängare, skåp och/eller lådor.
 • Väldesignade möbler ska användas för att skapa en inlärningsmiljö som är barnfokuserad. Skrivbord och stolar ska vara bekväma, intressanta och ergonomiska utifrån barnens ålder och storlek.

Skapa flexibilitet

Alla klassrum kräver en viss flexibilitet för att tillgodose olika inlärningssätt. Några av rekommendationerna från Clever Classrooms-studien är:

 • Klassrum med tydligt definierade avskilda områden eller avskilda rum visade sig ha en positiv inverkan på inlärningen genom att ge utrymme för att arbeta två och två eller i mindre grupper i en mer privat miljö. Avskilda områden som inte låg i klassrummet verkar dock inte vara effektiva.
 • Klassrum med olika planlösningar ger större potential för att skapa olika aktivitetsområden för yngre elever. För äldre elever är fyrkantigare och större rum mer effektiva för att underlätta inlärningsmöjligheterna.
 • Tillräcklig och tillgänglig förvaring är viktigt, men alltför många skåp kan ta upp användbart inlärningsutrymme. En bra lösning är att placera förvaring som skåp och klädhängare i extra breda korridorer, så länge framkomsten inte hindras.
 • Stora tillgängliga väggytor ger flexibla möjligheter att informera och visa upp elevernas arbete.
 • Yngre barn, som tillbringar mycket tid med spelbaserad inlärning, har nytta av flera olika inlärningszoner. Försiktighet bör iakttas för att möjliggöra tydliga genomgångar mellan de olika zonerna. För äldre elever, som tillbringar mer tid med strukturerat lärande på egen hand eller grupparbeten, behövs det färre inlärningszoner.
Ritning som visar exempel på best practice design av klassrum

Detta är en illustration på ett flexibelt klassrum. Illustrationen är inspirerad av rapporten Clever Classrooms4. Klassrummet har väl definierade inlärningsområden, ett anslutande avskilt område, en optimal form relativt nära alla elever samt en stor vägg med utställningsmöjligheter. 

Att fästa vikt vid barnens behov av delaktighet och flexibilitet i "sitt" klassrum förbättras ytterligare genom att ge utrymmena kopplingar till naturen och utomhusmiljön, till exempel genom att ha fönster med utsikt över trädgårdar, takljus och dörrar som leder direkt till lekplatser.

Ett modernt och mindre traditionellt alternativ är att tillåta flexibilitet i bänkplaceringen också. Nya skolor, som Frederiksbjerg Skole i danska Århus, experimenterar med detta, se bild, vilket ger lärarna ett effektivt och enkelt alternativ att bryta det vanliga mönstret med föreläsningar som utgår från tavlan.

Klassrum med modern möblering fyllt av naturligt ljus

Källor

 1. McMillan: Research in Education: A Conceptual Introduction. 1997
 2. DeVries and Zan: Moral Classrooms, Moral Children: Creating a Constructivist Atmosphere in Early Education. 1994
 3. Ulrich: A place of their own: children and the physical environment, Human Ecology. 2004
 4. Clever Classrooms (2015), Summary report of the HEAD project, University of Salford, Manchester